Answer

408 milijonov evrov je rezerviranih samo za nakup štiri- in osemkolesnih oklepnikov. Možnosti njihove uporabe so omejene na bojno delovanje v tujini. Niso uporabni za gorsko reševanje, prevoze ponesrečencev oziroma novorojenčkov ali pomoč pri naravnih nesrečah. Oklepnik bi tehnično sicer lahko odvlekel kakšno drevo s ceste, če bi seveda prišel do njega na zanj preozkih slovenskih gozdnih cestah; a vse to veliko lažje in bolj učinkovito lahko delamo z delovnim strojem ali traktorjem.

Prav tako sta predvidena helikopterja namenska za opravljanje podpornih nalog Natovim večnacionalnim, slovensko-hrvaško-madžarsko-slovaškim specialnim silam s poveljstvom v Zadru, za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, bolnišnične prevoze in gorsko reševanje, pa manj primerna od modelov, ki jih Slovenska vojska že ima v svoji floti. Transportno letalo, pa je namenjeno oskrbovanju enot v Natovih operacijah v tujini.

Delež dvonamenske opreme znotraj celotnega zneska 780 milijonov evrov je zanemarljiv in za nakup te opreme posebnega zakona ne bi potrebovali.